Atorgada la subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

print pdf
12/03/2019

Atorgada la subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets la quantitat de 1.904,50 euros en concepte de subvenció per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals en la convocatòria de l'any 2018.