Concedides les subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans per l’anualitat 2018

print pdf
11/03/2019

Concedides les subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans per l’anualitat 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament dels Guiamets les quantitat de 1.306,91 euros i 1.134,74 euros en concepte de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans en la convocatòria de l'any 2018.