DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

18/09/2020

DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS (prem aquí)/sites/guiamets/files/recursos/decret_num_43-2020-_dadmesos_i_exclosos_de_la_borsa_doficial_1a_agutzil.pdf